Регистрация
Сертификат владельца сайта
Сертификат владельца сайта https://www.olimpiadakazrus.ru/

Регистрация на сайте не нужна! Это чисто административный информационный сайт. Все необходимые материалы для участия в наших мероприятиях Вы можете легко скачать с сайта без регистрации.
Сайтқа тіркелу қажет емес! Бұл нағыз әкімшілік ақпараттық сайт. Біздің іс-шараларға қатысуға қажәтті барлық материалдарды сайтқа тіркелмей-ақ оңай жүктеп алуыңызға болады.


Деятельность наших Центров осуществляется на основании Закона Республики Казахстан "О средствах массовой информации", статей 11 (пп. 9), 37-1, 39 (пп.3 п.1) Закона Республики Казахстан "Об образовании".
Біздің қызметіміз Қазақстан Республикасының «Бұқаралық ақпарат құралдары» Заңының және Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 11-бабы (9 т.), 37-1, 39 (1т. 3 т.) негізінде жүзеге асады.

Текстовое содержание и визуальное оформление всех наградных документов полностью соответствуют аттестационным требованиям.
Барлық марапаттау құжаттарының визуальды рәсімделуі мен мәтіндік мазмұны аттестациялық талаптарға толықтай сәйкес келеді.

Правила и порядок участия

Оплата

Отправить материал

Все материалы необходимо отправлять со своей электронной почты на наш официальный адрес: Center@olimpkaz.ru
Барлық жұмыстарды өз электрондық почталарыңызбен төмендегі электронды поштаға  жіберулеріңіз қажет: Center@olimpkaz.ru

Путеводитель по всем мероприятиям


Контактные данные


Режим работы: 24/7   Жұмыс тәртібі: 24/7​
По всем вопросам Вы можете обращаться по следующим контактам:
Барлық сұрақтар бойынша келесі контактілерге хабарласуыңызға болады: ​

Электронная почта/Электронды пошта:  Center@olimpkaz.ru.
WhatsApp:  +7 700 105-75-03    9.00-22.00 (ежедневно/күн сайын)

(Номера, указанные в разделе "Оплата", не предназначены для телефонного общения, они служат только для приёма платежей) 
(“Төлемақы” бөлімінде көрсетілген нөмірлер: телефон арқылы сөйлесуге арналмаған, тек төлемақы қабылдауға қызмет етеді)

Отправить сообщение